TVM

BRANDS

TVM

شرکت TVM که در زمینه ساخت راهکارهاي کیفی مبتنی بر سایت هاي فرار از آتش و محافظت در برابر آتش در ساختمان ها، همچنین تامین مواد اولیه در سبد محصول و کاربردهاي حساس آن در کشور ترکیه و کشور هاي خارجی، شناخته شده است، با هدف فعالیت صنعتی موثر و خلق ارزش افزوده، تاسیس گردید.

شرکت TVM با تکیه بر فرآیند بهبود مستمر، در تلاش است با ارائه محصول با کیفیت، در رقابت با سازندگان سیستم هاي مقاوم در برابر حریق، در حوزه بازار خاور میانه، سهم بیشینه اي را به خود تخصیص دهد.

"شرکت مهندسی هوشمند سازان آریا" با برند تجاري هساکو HESACO، عامل فروش محصولات شرکت TVM در بازار ایران می باشد.

لیست محصولات

به این برند محصولی وصل نشده است.