Hormann

BRANDS

Hormann

در بازار ساخت و ساز بروز دنیا، محصولاتی چون درب ها، فریم ها و اپراتورهاي الکتریکی با نام Hörmann، به عنوان گروه Hörmann که تامین کننده پیشرو در اروپا در این بخش می باشد، همراه هستند.

این نتیجه چند دهه رشد پایدار شرکتی خانواده-محور در کسب و کار است که تمرکز آن بر نوآوري، کیفیت تضمین شده و مشتري-محوري است.

امروزه گروه Hörmann توسط نسل سوم و چهارم Hörmann، (نوه و نوه هاي بزرگ بنیانگذار شرکت، آقاي August Hörmann) اداره می شود. آقایان توماس هورمن، مارتین هورمن و کریستوف هورمن، شخصا مسئول همکاري هستند.

امروزه علاوه بر گروه محصولات کلاسیک شناخته شده، سبد محصول شرکت هورمن شامل درب هاي رول آپ، درب هاي کشویی، درب هاي سریع السیر، درب هاي ورودي، درب هاي داخلی، فریم ها، اپراتورهاي درب، درب هاي مقاوم به حریق، درب هاي دودبند و تجهیزات سیستم هاي بارگیري مانند گروه درب هاي اتوماتیک کشویی و سیستم هاي چادري محافظت کننده، می باشد.

Hörmann در بیش از 100 دفتر فروش مستقل در بیش از 40 کشور حضور دارد و توسط شرکاي تجاري در بیش از 50 کشور دیگر، نمایندگی می شود.

"شرکت مهندسی هوشمند سازان آریا" با برند تجاري هساکو HESACO، عامل فروش محصولات شرکت Hörmann در بازار ایران می باشد.