لیست مقالات

Article lists

درب سکشنال صنعتی Parcel/Parcel Walk شرکت هورمن

درب سکشنال صنعتی Parcel/Parcel Walk شرکت هورمن

(درب سکشنال صنعتی با قابلیت تقسیم عملکرد سکوی بارگیری با خودروهای کامیون و ون)...

درب لولایی نفررو با پاشنه تردد-آزاد شرکت هورمن

درب لولایی نفررو با پاشنه تردد-آزاد شرکت هورمن

Wicket Doors with Trip-Free Threshold (درب لولایی تعبیه شده بر روی درب سکشنال)...

راهکاری های لجستیکی

راهکاری های لجستیکی

با توجه به تجریه چندین ساله خود در صنعت سامانه های بازشو ، همچنین سوابق فعالیت های لجستیکی خود در...

شیشه های مقاوم در برابر حریق

شیشه های مقاوم در برابر حریق

سه نوع شیشه در دسته بندی شیشه های مقاوم به حریق، در صنعت، ساخته می شوند: E = مقاوم به شعله، این...