شیشه های مقاوم در برابر حریق

متن مقاله

سه نوع شیشه در دسته بندی شیشه های مقاوم به حریق، در صنعت، ساخته می شوند:

E = مقاوم به شعله، این محصول ماهیت فیزیکی خود را در برابر شعله، حفظ می کند.

W = مقاوم به شعله و محدود کننده جزیی تابش حرارتی

این محصول در زمان خود، بصورت محدود، تابش حرارتی را کم می کند.

I = مقاوم به شعله و عایق


@title


سه نوع شیشه در دسته بندی شیشه های مقاوم به حریق، در صنعت، ساخته می شوند

E = مقاوم به شعله، این محصول ماهیت فیزیکی خود را در برابر شعله، حفظ می کند.

W = مقاوم به شعله و محدود کننده جزیی تابش حرارتی

این محصول در زمان خود، بصورت محدود، تابش حرارتی را کم می کند.

I = مقاوم به شعله و عایق

این محصول در زمان خود، حرارت را به سطح دوم خود، منتقل نمی کند.


@title


زمان های موجود کاربری های فوق، عبارتند از: 30 ، 45 ، 60 ، 90 ، 120 دقیقه ضخامت شیشه های مقاوم به حریق، با توجه به کاربری داخلی یا خارجی، تغییر می کند. اگر یک شیشه مقاوم به حریق برای یک یونیت دو جداره مورد استفاده قرار گیرد، الزام آور است که شیشه مقاوم در برابر حریق، می بایست در مقابل خطر حریق احتمالی، جایگزین شود.


@title


@title


محصولات مرتبط

محصول مرتبط برای این مقاله ثبت نشده است.

پروژه های مرتبط

پروژه مرتبط برای این مقاله ثبت نشده است.

مقالات مرتبط

مقاله مرتبط برای این مقاله ثبت نشده است.